Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Tanie Zaakwaterowanie
Cyfrowa mapa Filmowego Dziedzictwa Kulturowego


O szlaku

Szlak Filmowego Dziedzictwa Kulturowego pogranicza polsko-słowackiego

Tematyczne szlaki kulturowe od wielu lat stanowią nierozłączny element przestrzeni turystycznej i krajobrazu kulturowego Polski i Słowacji. Stanowią one nie tylko zorganizowaną formę ochrony dziedzictwa, ale również kształtują świadomość regionalną oraz zwiększają znaczenie i atrakcyjność obszaru w kontekście ruchu turystycznego. W tym celu powstał Szlak Filmowego Dziedzictwa Kulturowego pogranicza polsko-słowackiego jako przejaw dojrzałości społecznej i administracyjnej w kształtowaniu wizerunku regionów woj. Śląskiego, Małopolskiego, Podkarpackiego, Kraju Koszyckiego, Kraju Żylińskiego i Kraju Preszowskiego.

Biorąc po uwagę, iż region pogranicza polsko-słowackiego charakteryzuje się w największym stopniu walorami przyrodniczymi, ale również prowadzonymi od wielu lat działaniami zmierzającymi do aktywizacji regionu na rzecz budowania wizerunku przyjaznego rozwojowi produkcji filmowej, powstanie Szlaku Filmowego jest doskonałym przykładem produktu wspierającego zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Mamy nadzieję, że Szlak ma szansę stać się sztandarowym produktem przyczyniającym się nie tylko do umocnienia poczucia tożsamości regionalnej, ale przede wszystkim do rozwoju całorocznej przestrzeni turystycznej oraz rozwoju produkcji filmowej na obszarze projektu.